x

  STYRELSEN

   

   Ordförande

  Kurt Lindström

  070 9131273

   

  kurrelindstrom54@gmail.com

   

   Vice Ordförande   

  Bosse Olsson

  073 0693058

   

  trollbosse@bredband.net

   

   Klubbmästare

  Thommie Larsson    

  070 2462082     

   

   hyvlare@msn.com

   

   Kassör

  Sylvia Wallin

  070 3701764

   

  sylvia@byggtec.eu

   

   Sekreterare

  Larsa 

  70 559 77 70

   

  larsa.bbk@gmail.com

   

   Ledamot

  Christer Fäldt

   073 3944996

   

  195864@telia.com

   

   Ledamot

  Conny Nilsson

   

   

   

   

   Suppleant

  Hasse Olsson

   070 3622242

   

  gavlemarin@hotmail.com

   

   Suppleant

  Thor Ytterberg

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Revisor

  Claes-Håkan Jansson

   070 2145050

   

  c-h.jansson@telia.com

   

   Revisor

  Henrik Ljung

   070 6558284

   

   

   

   Rev.suppl

  Anne-Maj Wahlström

   070 4974412

   

   

   

   Rev.suppl

  Marianne Hedberg

   070 6365410

   

  putte.hedberg@telia.com

   

   

   

   

   

   

   

   Festkommitté

  Vakant (Styrelsen)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Ungdom

  Ebba Fjellgren

   

   

  Kontaktas via styrelsen

   

   Ungdom

  Albin Wallin

   

   

   

   

   Ungdom 

  Emil Wallin

   

   

   

   

   Ungdom

  Elin Olsson

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Valberedning

  Hans-Olov Andersson

   

   

   

   

   Valberedning

   Lasse Johansen

   

   

   

   

             

   Rep. i GBF

  Kurt Lindström

   070 9131273

   

  kurrelindstrom54@gmail.com

   

   Rep. i GBF

  Urban Sjölander

   070 3691311

   

  urban.sjolander@telia.com

   

   

   

   

   

   

   

   Besiktning

   Vakant

   

   

   

   

   Besiktning

  Christer Fäldt

   073 9464996

   

  195864@telia.com

   

   

   

   

   

   

   

   Försäkring

  Vakant

   

   

   

   

   Miljö

  Christer Fäldt

   073 9464996

   

  195864@telia.com

   

   

   

   

   

   

   

   Webb / Information

  Hasse Olsson

   070 3622242

   

  gavlemarin@hotmail.com

   

   

   

   

   

   

  X
  X
  X
  X
  X  Ordförande Kurt Lindström

   

   

   

Släpp mig på rätt plats.