x

  STYRELSEN

   

   Ordförande

  Kurt Lindström

  070 9131273

   

  kurrelindstrom54@gmail.com

   

   Vice Ordförande   

  Jonas Ljundahl

  070

   

   

   

   Klubbmästare

  Thommie Larsson    

  070 2462082     

   

   hyvlare@msn.com

   

   Kassör

  Anette Malm

  070

   

   

   

   Sekreterare

  Lars Lindqvist

  070 559 77 70

   

  larsa.bbk@gmail.com

   

   Ledamot

  Mikael Wallin

   070

   

   

   

   Ledamot

  Conny Nilsson

   

   

   

   

   Suppleant

  Rolle Svedlund

   070

   

   

   

   Suppleant

  Thor Ytterberg

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Revisor

  Claes-Håkan Jansson

   070 2145050

   

  c-h.jansson@telia.com

   

   Revisor

  Henrik Ljung

   070 6558284

   

   

   

   Rev.suppl

  Anne-Maj Wahlström

   070 4974412

   

   

   

   Rev.suppl

  Sylvia Wallin

   070

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Festkommitté

  Vakant (Styrelsen)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Ungdom

  Ebba Fjellgren

   

   

  Kontaktas via styrelsen

   

   Ungdom

  Albin Wallin

   

   

   

   

   Ungdom 

  Emil Wallin

   

   

   

   

   Ungdom

  Elina Larsson

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Valberedning

  Bo Ohlsson

   

   

   

   

   Valberedning

   Hasse  Olsson

   

   

   

   

             

   Rep. i GBF

  Kurt Lindström

   070 9131273

   

  kurrelindstrom54@gmail.com

   

   Rep. i GBF

  Urban Sjölander

   070 3691311

   

  urban.sjolander@telia.com

   

   

   

   

   

   

   

   Besiktning

   Vakant

   

   

   

   

   Besiktning

  Vakant

       

   

   

   

   

   

   

   

   Försäkring

  Vakant

   

   

   

   

   Miljö

  Vakant

       

   

   

   

   

   

   

   

   Webb / Information

  Lars Lindqvist

   070

   

   

   

   

   

   

   

   

  X
  X
  X
  X
  X  Ordförande Kurt Lindström

   

   

   

Släpp mig på rätt plats.