x

  STYRELSEN

   

   Ordförande

  Jonas Ljungdahl

  070-6146214

   

   Vice Ordförande   

  Conny Nilsson

   

   

   Klubbmästare

  Thommie Larsson    

  070-2462082

   hyvlare@msn.com

   Kassör

  Clase-Håkan Jansson

  070-2145050

   c-h.jansson@telia.com

   Sekreterare

  Lars Lindqvist

  070-5597770

  larsa.bbk@gmail.com

   Ledamot

  Mats Bodin

   

   

   Ledamot

  Thor Ytterberg

   

   

   Suppleant

  Rolle Svedlund

   

   

   Suppleant

  Anders Hedman

   

   

   

   

   

   

   Revisor

  Henrik Ljung

  070-6558284

   

   Revisor

   

   

   

   Rev.suppl

  Anne-Maj Wahlström

  070-4974412

   

   Rev.suppl

  Sylvia Wallin

  070-

   

   

   

   

   

   Festkommitté

  Conny Nilsson

   

   

   Festkommitté

  Thommie Larsson    

   Festkommitté

  Thor Ytterberg

   

   

         

   Ungdom

   

   

  Kontaktas via styrelsen

   Ungdom

   

   

   

   Ungdom

   

   

   

   Ungdom

   

   

   

   

   

   

   

   Valberedning

  Vakant

   

   

   Valberedning

  Vakant

   

   

         

   Rep. i GBF

  Jonas Ljungdahl

  070-6146214

   

   Rep. i GBF

  Svenne Forsberg

  072-9990430

   

   

   

   

   

   Besiktning

   Vakant

   

   

   Besiktning

  Vakant

     

   

   

   

   

   Försäkring

  Vakant

   

   

   Miljö

  Vakant

     

   

   

   

   

   Webb / Information

  Lars Lindqvist

  070-5597770

   larsa.bbk@gmail.com

   

   

   

   

   

  X
  X
  X
  X
  X  Ordförande Jonas Ljungdahl

   

   

   

Släpp mig på rätt plats.