x

  STYRELSEN

   

   Ordförande

  Jonas Ljungdahl

  070-6146214

   

   

   

   Vice Ordförande   

  Conny Nilssonl

  070-

   

   

   

   Klubbmästare

  Thommie Larsson    

  070-2462082

   

   hyvlare@msn.com

   

   Kassör

  Anette Malm

  070-8870438

   

   

   

   Sekreterare

  Lars Lindqvist

  070-5597770

   

  larsa.bbk@gmail.com

   

   Ledamot

  Mikael Wallin

  070-

   

   

   

   Ledamot

  Thor Ytterberg

   

   

   

   

   Suppleant

  Rolle Svedlund

  070-

   

   

   

   Suppleant

  Vakant

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Revisor

  Claes-Håkan Jansson

  070-2145050

   

  c-h.jansson@telia.com

   

   Revisor

  Henrik Ljung

  070-6558284

   

   

   

   Rev.suppl

  Anne-Maj Wahlström

  070-4974412

   

   

   

   Rev.suppl

  Sylvia Wallin

  070-

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Festkommitté

  Vakant (Styrelsen)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Ungdom

  Ebba Fjellgren

   

   

  Kontaktas via styrelsen

   

   Ungdom

  Louise Olsson

   

   

   

   

   Ungdom 

  Emil Wallin

   

   

   

   

   Ungdom

  Elina Larsson

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Valberedning

  Vakant

   

   

   

   

   Valberedning

  Vakant

   

   

   

   

             

   Rep. i GBF

  Jonas Ljungdahl

  070-

   

   

   

   Rep. i GBF

  Urban Sjölander

  070-3691311

   

  urban.sjolander@telia.com

   

   

   

   

   

   

   

   Besiktning

   Vakant

   

   

   

   

   Besiktning

  Vakant

       

   

   

   

   

   

   

   

   Försäkring

  Vakant

   

   

   

   

   Miljö

  Vakant

       

   

   

   

   

   

   

   

   Webb / Information

  Lars Lindqvist

  070-5597770

   

   larsa.bbk@gmail.com

   

   

   

   

   

   

  X
  X
  X
  X
  X  Ordförande Jonas Ljungdahl

   

   

   

Släpp mig på rätt plats.